Vijverfilters & Vijverpompen
Disclaimer

 
 
 

Disclaimer

De website en alle onderdelen daarvan, met uitzondering van bepaalde (hyper)links, zijn eigendom van Aquavijver.Het is niet toegestaan om de site of gedeelten daarvan openbaar te maken, te kopiren of op te slaan zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van deze.
Deze toestemming is niet benodigd voor persoonlijk, niet commercieel gebruik.

De op deze website getoonde informatie wordt door "Aquavijver met constante zorg en aandacht samengesteld. Desalniettemin is het mogelijk dat gepubliceerde informatie onvolledig en/of onjuist is.

De informatie op de site wordt voortdurend aangevuld en/of aangepast.Aquavijver behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving door te voeren.

Alle informatie, producten en diensten worden aangeboden in de staat waarin zij zich feitelijk bevinden en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van hun verkrijgbaarheid, deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins.

Hoewel "Aquavijver alles in het werk stelt om misbruik te voorkomen, is deze niet aansprakelijk voor informatie en/of berichten die door gebruikers van de website via Internet verzonden worden.

Bepaalde (hyper)links in deze site leiden naar websites buiten het domein van Aquavijver.nl, welke geen eigendom zijn van deze, maar louter ter informatie van de bezoeker zijn opgenomen. Indien deze links geactiveerd worden, verlaat men de website van Aquavijver .Hoewel Aquavijver uiterst selectief is ten aanzien van de sites waarnaar verwezen wordt, kan zij niet instaan voor de inhoud en het functioneren daarvan, noch voor de kwaliteit van eventuele producten of diensten die daarop worden aangeboden. Elke aansprakelijkheid voor de inhoud van websites die niet door Aquavijver worden onderhouden wordt afgewezen.

Aquavijver sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met de website.

Disclaimer - Algemene voorwaarden - Service - Links